Разпечатване кройки на плотер

  Здравейте приятели!

Напоследък имам все повече запитвания за разпечатване на кройките в реален размер на плотер. Почти във всички градове вече се предлагат сравнителни евтино услуги в копирните центрове. Съкращава се значително времето и се увеличава точността отколкото при съединяване на листове, разпечатани на обикновен принтер.

Когато самостоятелно правите поръчка с идеята за разпечатване на целите елементи на кройката, трябва да изберете второто зелено поленце – със слънчице, разположено отдясно на широкото зелено поле за опростена поръчка, на което с големи букви пише ” поръчай”.

След въвеждане на размери и Ваш адрес на електронната поща, долу, към края на поръчката трябва да пренесете точката от първата позиция ( където тя стои по подразбиране) към следващата  (plt) и да нанесете цифра в полето – широчина на листа. Запитайте в копирния център за ширината на листа на който  разпечатват…

Но има един специфичен детайл при задаването на тази цифра. ВАЖНО! Изписва се ширина на плотера минус 3 см, примерно, ако плотерния лист е с широчина 150 см, в полето задайте 147 см…

Благодаря на всички за обратната връзка и желая здраве и радостни проекти! Ваша Ками

Post Author: Kamelia Burgudjieva