бели блузки

Под топлото слънце…  бели блузки – лаконични, но не строги със  сякаш небрежно добавената дантелка или волан..модели 4074, 4143, 4196, 4267, 5969, 4142…

Post Author: Kamelia Burgudjieva